روان حساب باربری

 demo

نرم افزار مدیریت و حسابدسی باربری ها بر اساس تقاضا و نیاز مدیران محترم باربری ها طراحی و تولید شده است و

 

بصورت خلاصه می توان اهداف روان حساب را موارد زیر عنوان کرد :


1 - نرم افزاری با ظاهر و کاربری ساده همراه با ارائه گزارشات قدرتمند
2 - پوشش نیاز های اصلی آموزشگاه ها
3 - حل مشکل حسابرسی مدیران محترم
4 - ارائه نرم افزار با کمترین هزینه

2017-01-01_164030

همان طور که در فرم بالا ( پنجره اصلی نرم افزار ) می بینید  به طور کلی نرم افزار به 2 بخش کلید های عملیاتی و فهرست ها تقسیم شده است . می توان با استفاده از کلیدهای عملیاتی که روی پنجره اصلی نرم افزار قرار دارد اطلاعات را وارد نرم افزار کرد و در صورتی که می خواهید اطلاعات ثبت شده را مشاهده ، ویرایش ، حذف ، چاپ و ... کنید بایستی به فهرست مربوطه مراجعه کنید .

 

 


 

ورود تخلیه بار

 

2017-01-01_164206

منظور از ورود تخلیه بار ، باری است که شما از سایر شرکت های باربری تحویل گرفتید . این بارها به انبار باربری اضافه خواهد شد .

این فرم به 2 بخش کلیات و جزئیات بار تقسیم می شود . در کلیات بار، بایستی موارد شرکت باربری ، راننده برون شهری ، ماشین  ، تاریخ و کسر از صورتحساب مشخص گردد . در صورتی که آیتمی بخواهد به این فرم اضافه شود از کلید + استفاده می شود .

 

                   >   تعریف شرکت های باربری :  پس از زدن کلید + فرم تعریف شرکت های باربری ظاهر می شود که همانند شکل بایستی واردسازی اطلاعات انجام و ثبت شود .

در صورتی که با شرکت باربردی همکاری خود را قطع نموده اید این امکان وجود دارد  با فعال کردن تیک بایگانی آنرا به بایگانی انتقال دهید . این کار باعث می شود دیگر عنوان شرکت باربری در لیست جستجو در فرم ورود تخلیه بار وجود نداشته باشد .

 

2017-01-01_1164249

اطلاعات ثبت شده از طریق فرم تعریف شرکت باربری در فهرست شرکت های باربری قرار خواهد گرفت .

 

2017-01-05_200317

 

    >   تعریف ماشین  : پس از زدن کلید + فرم تعریف ماشین ظاهر می شود که همانند شکل بایستی واردسازی اطلاعات انجام و ثبت شود .

در صورتی که با ماشینی همکاری خود را قطع نموده اید این امکان وجود دارد  با فعال کردن تیک بایگانی آنرا به بایگانی انتقال دهید . این کار باعث می شود دیگر عنوان ماشین در لیست جستجو در فرم ورود تخلیه بار وجود نداشته باشد .

 

2017-01-01_164308

اطلاعات ثبت شده در فرم تعریف ماشین در فهرست ماشین ها قرار خواهد گرفت .

2017-01-05_200524

 >   تعریف راننده برون شهری : پس از زدن کلید + فرم تعریف راننده برون شهری ظاهر می شود که همانند شکل بایستی واردسازی اطلاعات انجام و ثبت شود .

در صورتی که با راننده همکاری خود را قطع نموده اید این امکان وجود دارد  با فعال کردن تیک بایگانی آنرا به بایگانی انتقال دهید . این کار باعث می شود دیگر عنوان راننده در لیست جستجو در فرم ورود تخلیه بار وجود نداشته باشد .

 

2017-01-01_164322

اطلاعات ثبت شده در فرم تعریف راننده برون شهری در فهرست رانندگان / زیر فهرست رانندگان برون شهری قرار خواهد گرفت .

2017-01-05_200759

در ادامه جزئیات ورود بار شامل بارنامه را از قسمت دوم فرم ( کادر شماره 1 ) بصورت پشت سر هم وارد شود . در صورتی که بخواهید چاپ تهیه نمایید این امکان از طریق کلید چاپ امکان پذیر می باشد .

2017-01-01_16420612

در قسمت کادر شماره 2 گیرنده ( مشتری ) بایستی تعیین شود . چنانچه می خواهید گیرنده را به عنوان یک مشتری در سیستم تعریف کنید بایستی از کلید + استفاده کنید .

در صورتی که اگر مشتری را قبلا تعریف نموده اید فقط کافیست اول نام آن را در باکس گیرنده تایپ کنید تا جستجو انجام شود  . اگر نمی خواهید گیرنده را به عنوان مشتری دائم خود تعریف کنید کافیست نام را در باکس گیرنده تایپ و کلید اینتر را بزنید .

 

برای تعریف مشتری از کلید + استفاده می شود و همانند شکل زیر می توانید ورود اطلاعات انجام دهید .

 

2017-01-01_164339

اطلاعات ثبت شده در فرم تعریف مشتری جدید در فهرست مشتریان قرار خواهد گرفت . در این فهرست مانده بدهی مشتریان به تفکیک هر مشتری

و جمع کل مانده بده ها در بالا مشخص شده است . همچنین از کلید منو ، گزارش صورتحساب مشتری قابل دسترس است .

2017-01-051_201312

2017-01-05_201538

 

 


 

خروج تخلیه بار

 

2017-01-01_164522

 بار های که از طریق فرم ورود تخلیه بار وارد انبار شده اند در فرم خروج تخلیه بار نشان داده می شود .

 

2017-01-05_202828

ابتدا نوع خروجی با مقادیر شخصی یا راننده شهری انتخاب می شود در صورتی که راننده شهری انتخاب شود بایستی از باکس راننده شهری را انتخاب و یا با کلید + تعریف شود .( همانند شکل مقابل ، فرم تعریف راننده درون شهری می باشد  )

 

 

 

 

 

 

 

 

منظور از سرویس ، شماره سرویسی است که راننده برون شهری در آن روز در حال انجام است . عدد سرویس با هر بار خروجی بار برای راننده شهری بصورت اتوماتیک یک واحد اضافه می شود .

 

2017-01-01_164522

توسط قسمت مشخص شده در تصویر بالا ، می توانید شماره بارنامه ، حق تخلیه ،کرایه شهری را از طریق کیبورد و پشت سر هم خروجی کالا را اعمال کنید و سپس با زدن کلید ثبت و چاپ رسید ، عملیات ثبت و چاپ بارنامه ها را انجام دهید .

 

2017-01-01_16452244

ستون نارنجی : برای اینکه برای نرم افزار مشخص کنید مشتری هزینه کرایه را پرداحت کرده است یا خیر ؟

ستون آبی : برای اعمال خروجی کالا از انبار ( انتخاب برای ثبت و چاپ بارکد )

ستون زرد : مبلغ کرایه شهری مشخص می شود . می توانید از کلید بالای ستون مبلغ خاصی از کرایه شهری را

برای همه بارنامه اعمال کنید .

ستون سبز : حق تخلیه مشخص می گردد . در صورتی می خواهید درصد خاصی از کرایه به عنوان حق تخلیه

لحاظ شود از قسمت بالای ستون می توانید استفاده کنید .

ستون صورتی : ترتیب چاپ بارنامه در هنگام چاپ مشحص شده است . این ترتیب بصورت اتوماتیک و پس از

هر انتخاب اعمال می شود

 

 


2017-01-01_16452221

 

 قسمت کادر قرمز رنگ شماره یک : زیر هر ستون یک باکس خالی قرار دارد که می توانید در انبار جستجو انجام دهید .

قسمت کادر قرمز رنگ شماره دو : برای اینکه بدانید در یک تاریخ مشخص چه کالاهای از انبار خارج شده است می توانید از این قسمت استفاده کنید .

 


 

تمامی اطلاعات ثبت شده توسط فرم های ورود تخلیه بار و خروج تخلیه بار در فهرست تخلیه بار قرار می گیرد که دارای 2 زیر فهرست کلیات و جزئیات تخلیه بار می باشد .

 

2017-01-01_164415

جمع ستون های کرایه ، کرایه شهری ، جمع کل ، جمع کل تعداد و تعداد بارنامه در پایین فهرست آورده شده است .

 


ورود ارسال بار

2017-01-05_203346

از طریق کلید ورود ارسال بار در پنجره اصلی برنامه پنجره ورود ارسال بار باز می شود . از طریق این فرم عملیات تحویل بار از مشتری جهت ارسال به مقصد انجام می شود . این فرم دارای 2 بخش کلیات شامل مشخصات کلی ارسال بار  و جزئیات شامل تعداد و مشخصات کالا ارسال شده ، ثبت می شود . اصلاعات ثبت شده در این پنجره همانند سایر عملیات در برنامه در فهرست ارسال بار ثبت خواهد شد .

 


 

خروج ارسال بار

 

2017-01-0511_203429

خروج ارسال بار جهت تحویل بار به راننده برون شهری و ارسال آن به شرکت باربری می باشد . در قسمت کلیات مشخصات کلی ارسال تعیین می شود و در قسمت جزئیات بارنامه های که می خواهید با ماشین و راننده فوق برای شرکت مربوطه ارسال ، انتخاب می شود . همچنین از طریق کاید ثبت و صورتحساب ، صورتحساب قابل پرینت جهت تحویل کالا به راننده قابل چاپ می باشد .

123-1


 

گزارشات

در نرم افزار روان حساب گزارشاتی جامع از طریق منو ابزار ، گزاراشات قابل دسترسی است . در این پنجره گزارشات درآمد ( حق تخلیه ، کرایه شهری ، ارسال بار ) ، کسر از صورتحساب ها و سرویس شهری جهت مدیریت هر چه بهتر باربری وجود دارد . همچنین گزارشات درآمد دارای فیلتر سازی در بازه تاریخ می باشد .

 

2017-01-05_203450

 

2017-01-05_203458

 

2017-01-05_203504

 

2017-01-05_203510

یکی دیگر از امکانات کاربردی نرم افزار روان حساب ، نوار گزارش ساز می باشد . شما با استفاده از این نوار گزارش ساز می توانید هر نوع گزارشی را از داخل فهرست ها تهیه نمایید .

قسمت اول نام ستون ، قسمت وسط وضعیت ( مساوی ، بزرگتر ، کوچکتر ، نامساوی ) ، قسمت سوم مقدارمشخص و برای اضافه کردن شرط بعدی از کلید   و   استفاده می شود . در نتیجه شما می توانید هر نوع گزارش چند شرطی بسادگی در فهرست بسازید .

 

 

2017-01-15_231516

 

 


 

تنظیمات

فرم تنظیمات برنامه از منو ابزار قابل دسترس است . در این فرم تنطیمات مشخصات باربری من ، پشتیبان گیری اتوماتیک ، متن پایین صفحه چاپ صورتحساب ها و  فهرست ها ، تنظیمات چاپ بارنامه تنظیمات فونت فهرست ها ، واحد پولی نرم افزار قابل انجام می باشد .

 

برخی از فرم های این بخش :

 

2017-01-05_203521

 

2017-01-05_203526

 


 

شماره های تماس جهت خرید و مشاوره : 09117688076   و   01734366747

 

دانلود نسخه آزمایشی نرم افزار

 


 

راهنما نصب و راه اندازی نرم افزار :

 

فایل دریافتی را از حالت فشرده خارج نمایید و فایل Setup برنامه را نصب کنید . در مراحل نصب گزینه های next , ok را انتخاب نمایید تا برنامه نصب شود .

نکته : وضعیت Action Center در کنترل پنل سیستم شما باید روی گزینه never قرار داشته باشد . ( نحوه تنظیم را در شکل زیر مشاهده فرمایید )

 

 

untitled-1